Industri og bedrift

SolarVenti Industri og bedrift er en ventilasjons­løsning der typisk har en ROI på under 5 år og er samtidig en grønn løsning!

I mer enn 30 år har SolarVenti fokusert på å utvikle og produsere effektive solcelledrevne ventilasjonssystemer for bl.a. fritidsboliger, villaer og sensitive miljøer som f.eks kjellere. Gjennom alle år har det vært viktig for oss at vi sørger for et godt inneklima. Samtidig som vi skaper et pluss på den økonomiske og miljømessige bunnlinjen. Dette har vi lykkes med, og fornøyde kunder i alle klimasoner fra Grønland til New Zealand vitner om dette.

Erfaringen og kunnskapen og resultatene vi har oppnådd har gjort at det har vært et naturlig neste steg for oss å utvikle denne SolarVenti-løsningen rettet mot det profesjonelle markedet – fordi prinsippene bak avfukting er de samme. Løsningen måtte også leve opp til en ambisjon om både å sikre et sunt inneklima med kort tilbakebetalingstid og bidra til den miljømessige bunnlinjen og dermed styrke den grønne profilen.

Vi kaller løsningen SolarVenti Industri og Bedrift og fokuspunktet er reduksjon og stabilisering av fuktigheten. Det oppnås ved at SolarVenti’n, via solens stråling, sørger for frisk og tørr luft utenfra for å erstatte inneluften.

Hva betyr dette for deg som har et oppvarmet lokale?

Hos SolarVenti har vi funnet en metode for å redusere energikostnadene til varmehaller. Løsningen er så effektiv at i tilfeller hvor man kun varmer opp hallen for å holde den tørr, kan vi faktisk slå av varmen. I andre oppvarmede haller kan vi typisk spare mellom 50 % og 70 % av de årlige energikostnadene, som vanligvis betyr en ROI på under 5 år.

Ved å hele tiden måle temperaturer og fuktighet inne og ute, kontrolleres luftutvekslingen. Dette reduserer og stabiliserer fuktigheten i hele hallen – også til det ytterste hjørnet.

Dette bygger opp et slags «tørrhetslager» i vegger, gulv, tak osv. som tar opp fuktigheten som naturlig oppstår ved daglig bruk eller ved temperatursvingninger. Det sikrer et naturlig samspill mellom avfukting og fuktighet – en slags naturlig åndedrett – og at balansen opprettholdes hele året.

SolarVenti Industri og Bedrift skaper derfor en stabil og lav luftfuktighet og dette betyr tre viktige ting samtidig

  • Et naturlig sunt inneklima til beste for brukere og eiendeler.

  • En reduksjon i energiforbruk og dermed energikostnader. ROI er vanligvis under 5 år.

  • En reduksjon av CO2-avtrykket og bidrar til en grønn profil.

Et godt eksempel på hvordan vi har bidratt til å sikre pluss både på økonomisk og miljømessig bunnlinje er lagerhotellet Dit Pulterkammer i Randers Danmark. 

Hva betyr dette for deg som har et uoppvarmet lokale?

Inneklimaet i et uoppvarmet lokale er naturlig nok mer utsatt for kondens på grunn av svingninger i temperaturen ute og inne. Det skaper grobunn for mugg- og muggangrep og rust ved oppbevaring av maskiner, verktøy o.l.

Med SolarVenti Industri og Bedrift kan du skape et tørt og sunt inneklima som passer til hallens konstruksjon og/eller kledning pluss eventuelle lagrede gjenstander. Dette vil spare vedlikeholdskostnader.

Vi setter pris på din interesse for organisasjonen vår.

Hovedkontor / Lager
Dalstuvegen 19 - 2340 Løten

Butikk / Kontor
Storgata 14 - 2408 Elverum

E-post: post@smik.no

Tlf: 411 56 566

Åpent: Ta gjerne kontakt først, for å være sikker på vi er på plass

Organisasjonsnummer: 931 684 183 MVA

Her bor vi

Salgs- og leveringsbetingelser

Retur- og angrerettigheter

Sikkerhet og personvern